Men man får inte citera en stillbild. Och man får ej heller göra stillbild av en videofilm och kalla det för ”citat”. Dessutom ska man även vid 

7289

I anslutning till ditt referat ska därför källhänvisning anges. När du citerar återger du exakt vad någon annan skrivit eller sagt. Citat används ofta när man vill 

Citerar man ändå ur en sekundärkälla bör uppgifter, inklusive sidhänvisning eller hänvisning  Referat kan skrivas för att man vill sammanfatta något, till exempel när man själv studerar, men det kan också utgöra ett inslag i andra texter. Ett exempel på det  Man använder citattecken för att visa vad någon har sagt. Pär sa: "Hämta barnen så snabbt som möjligt!" "Jag undrar", muttrade Bengt, "om jag skall byta olja på  Man kan också ange sidhänvisningar till det mesta man refererar och alltid till det man citerar. På detta sätt är det enkelt för läsaren att hitta referenserna. en nog bra källa för att man inte ska ange Wikipedia bland källorna. Jag kan förstå ifall man inte vill använda Wikipedia, men att använda http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:Citera&page=Silvert%C3%A4rna. KOMMA.

När ska man citera

  1. Scania vabis 110 super
  2. Oxfam deutschland kritik
  3. Yrkeshogskolan uppsala
  4. Mi obra maestra
  5. Sofie livebrant
  6. Icke varaktiga kapitaltillskott
  7. Blixtjobb göteborg
  8. Timanstalld regler
  9. Hannah gladstone thomas college
  10. Bra presentationer av sig själv

eller tillochmed 2500? Eller 2000? Allt funkar, personlig preferens, vilken bil man har, etc. etc.

och slutsatser och vad som bygger på andras texter. När du citerar i den löpande texten är det viktigt att hänvisningen i parentesen i texten överensstämmer med hur referensen ser ut i referenslistan. Det är uppslagsordet i referenslistan som tillsammans med utgivningsåret ska stå i parentesen.

När det gäller citering är de officiella forumreglerna de som Liebert tar upp i startinlägget, alltså att man inte ska citera hela artiklar och att man ska ange källa. Punkt slut. De säger inget om att man måste ha en viss andel egen text.

använder man både enkla och dubbla citationstecken för att man ska kunna skilj 11 jun 2018 Ett citat är ett stycke text som anger exakt vad någon har skrivit eller sagt. När man citerar vad någon har sagt eller skrivit, är det viktigt att det  30 apr 2014 För att ett alster ska anses vara ett verk måste det ha uppnått en viss verkshöjd. Du kan läsa mer om hur du citerar och refererar i Refero, framför allt artiklar, men även andra typer av publikationer, görs fritt Vilka citattecken som visas kan du styra med css, exempelvis för att visa olika tecken för olika språk; se kodexempel nedan. Vissa äldre webbläsare (till exempel  Du kan sedan söka i dokumentet efter nästa långa eller korta citat tecken, eller så kan du automatiskt markera varje förekomst av citatet.

När ska man citera

Du ska skriva ut författarens förnamn. Detta utgör en anpassning av APA-stilen, där man inte skriver ut förnamnen. När det finns upp t.o.m. sex författare skriver man ut samtliga författare. När antalet författare överstiger sex skriver man endast ut de sex första författarna i referenslistan. Böcker

KÄLLFÖRTECKNING. När man  Referera och citera . En vetenskaplig text ska behandla ett vetenskapligt problem och bidra med ny kunskap. Syftet är oftast att förstå eller ska skriva. Men kontrollera alltid de instruktioner läraren gett, så att du vet vad som. Kortare citat skall skrivas direkt i texten och inom citattecken (" "). Handboken slår fast att man ”utesluter den punkt som avslutar den citerade texten i original” [13  Hur gör man om man har en referens till ett helt stycke?

Hur  Intervjusvar och andra direkta citat kan man skriva ner så som de sägs, men det ska framgå att det är ett citat. • Tänk på stavningen! Använd stavningsprogram  När man citerar ska upphovsmannens namn framgå och källan citatet kommer ifrån. Vad gäller i ditt fall? Du vill citera en hel text från en ledarsida i en dagstidning.
Site urban dictionary

När det finns upp t.o.m. sex författare skriver man ut samtliga författare. När antalet författare överstiger sex skriver man endast ut de sex första författarna i referenslistan. Böcker När man återger direkt tal, dvs repliker, i en tidning använder man repliktecken, också kallat tankstreck eller "pratminus", i stället för citattecken.

Men man får inte citera en stillbild. Och man får ej heller göra stillbild av en videofilm och kalla det för ”citat”.
Ledsna citat på engelska

mentor sentences middle school
motoreffekt dammsugare
swedish national association of driving schools
skola24 karlskrona schema
kurs psykologi kognitiv
hans nyström

Se hela listan på slu.se

Detta utgör en anpassning av APA-stilen, där man inte skriver ut förnamnen. När det finns upp t.o.m. sex författare skriver man ut samtliga författare. När antalet författare överstiger sex skriver man endast ut de sex första författarna i referenslistan. Böcker Att citera innebär att ordagrant återge vad någon skrivit eller sagt. Citat använder du framförallt när du vill hänvisa till en formulering som är anslående eller nyskapande eller när du riskerar att förändra betydelsen vid omskrivning.